Hubei Yuanda Fuchi Pharmaceutical Chemicals Co Ltd (Fuchi Co)

Contact Information

Phone: 86.7147.531566
Fax: 86.7147.531503

Location

Hubei Yuanda Fuchi Pharmaceutical Chemicals Co Ltd (Fuchi Co)
12 wangfenlu, Fuchi town
Yangxin County, Hubei
Huangshi 435229
China
Back to Listings

Popular Stories